V zavihku „Katalog“ se nahajajo vse informacije o izdelkih in izdelkih. Preko zavihka „Katalog“ urednik dostopa tudi do informacij o iskanju, ocen izdelkov, značk ipd.

 

Seznam produktov 

V tem pogledu se izvaja pregled in urejanje podatkov o izdelkih. Količina podatkov v prikazani mreži je odvisna od modularnih dodatkov, v osnovi pa so na njej prikazani:

 • ime izdelka (kot je prikazan kupcu v trgovini)

 • sku šifra (unikatna šifra vsakega izdelka)

 • cena (prikazana z ali brez ddv, odvisno od nastavitev načina vnosa cene)

 • vidnost (ali je izdelek mogoče najti preko kategorij ali iskalnika)

 • status (ali je izdelek omogočen ali deaktiviran)

 

 • Gumb za preklop med jezikovnimi različicami trgovine (1) ali različnimi trgovinskimi pogledi, v katerih so opisi, imena, cene in druge nastavitve na izdelkih drugačne od privzetih. Ta možnost je na voljo samo v večjezičnih trgovinah.

 • Filtri za iskanje izdelkov (2), podobno kot filtri na pogledu z naročili ali kupci 

 • Gumb za urejanje izdelkov (3), lahko se nahaja na drugi poziciji, sicer pa klik kamorkoli v vrstici z imenom izdelka odpre urejevalnik izdelka) 

 • Masovne akcije na izdelkih (4): možnost izbrisa izdelkov, spremembe statusa izdelkov ali atributov/cen izdelkov (izbrana možnost se potrdi s klikom na gumb „Pošlji“)

 

Dodajanje izdelkov 

Izdelke dodajate preko menija „Katalog izdelkov“. Gumb za dodajanje izdelkov se nahaja skrajno desno zgoraj.

 

S klikom na gumb „Dodaj izdelke“ se najprej ponudi okno za izbiro vrste izdelka in izbiro atributnega seta. Pri vsakem novem izdelku moramo izbrati oboje.


Vrste izdelkov 

V trgovini lahko imate nekaj različnih vrst izdelkov:

 • enostavni izdelek (simple): izdelek je na voljo v eni variaciji (npr. zelena majica) 

 • sestavljen izdelek (configurable): izdelek je na voljo v več variacijah (npr. zelena, rdeča ali modra majica) 

 • skupinski izdelek (grouped): izdelek je „skupek“ več samostojnih izdelkov, npr. komplet majica in kapa 

 • virtualni izdelek (virtual): izdelka ne pošljemo po pošti, npr. za storitve 

 • prenosljiv izdelek (downloadable): izdelek si kupec prenese iz svojega uporabniškega računa na spletni trgovini (npr. e-knjiga, PDF priročnik ipd)

 • paketni izdelek (bundle): kupec si bo iz seznama možnosti „sestavil“ svoj komplet, npr. računalniški komplet. 

 

Najpogostejše oblike izdelkov so enostavni izdelki in konfigurabilni izdelki.

Če je izdelek konfigurabilen (npr. majica v 6 barvah in treh velikostih) se v tem koraku določi tudi, po katerih atributih se bodo izdelki med sabo razlikovali oz. katere opcije bo moral za nakup izdelka kupec izbrati na samem izdelku.

V konkretnem primeru spodaj lahko pri kreiranju konfiguracijam izdelka izbiramo med 5 različnimi atributi (1), nov izdelek pa bo vseboval variacije, ki se bodo med seboj razlikovale po dioptriji in bazni krivini (2).

Konfigurabilnemu izdelku nato v naslednjem koraku določimo enake podatke, kot enostavnim izdelkom (opis, cena, sku, slika, kategorija) in izberemo vse povezane enostavne izdelke (variacije) ki spadajo k temu izdelku. Cena konfigurabilnega izdelka se ob izbiri opcije na izdelku (v tem primeru diptrije ali bazne krivine) osveži in upošteva tista, ki je navedena na enostavnem izdelku (variaciji).

 

Atributni seti 

Za opis izdelkov in popis njihovih podatkov se uporabljajo različni atributni seti. Čeprav lahko dodajanje izdelkov izvajate samo z enim (privzetim) atributnim setom, je primerno za različne tipe izdelkov pripraviti različne atributne sete.

 

Tako je npr. možno imeti en atributni set za televizorje, drugega za računalnike, enega za fotoaparate itn.

POZORIzbira atributnega seta vpliva na to katere podatke urednik vnašal na posamezni izdelek in katere podatke bo kupec videl na izdelku

Atributne sete se ureja v zavihku „Katalog -> Atributi -> Urejaj skupine atributov“.

 

Vnos podatkov za posamezen izdelek

Podatki o izdelku se nahajajo v različnih zavihkih. Seznam zavihkov na levi je lahko glede na nastavitve atributnega seta in modularne dodatke drugačen od prikazanega. Nekateri podatki so obvezni, nekateri pa opcijski, kar označuje rdeča zvezdica pri imenu podatka. Sistem izdelka brez vpisanih vseh obveznih podatkov ne bo shranil, navodila pa so pripravljena za tiste zavihke, ki so skupni vsem izdelkom.

 • Ime izdelka bo tako, kot bo vpisano, prikazano tudi kupcu, v košarici in drugod po trgovini.  

 • Za urejanje opisa lahko uporabite urejevalnik, ali opise vnašate v HTML kodi. 

 • SKU je unikatna šifra izdelka, ki jo je primerno uskladiti s podatki v računovodstvu ali s podatki dobavitelja 

 • Status določa, ali je izdelek v trgovini omogočen ali ne. Privzeta vrednost je „Vključeno“ 

 • Vidnost določa, ali je izdelek v trgovini mogoče najti preko kategorij oz. preko iskalnika. Določeni izdelki imajo lahko tudi vidnost 0, kar se npr. uporablja pri sestavljenih izdelkih, zato da posamezne variacije izdelka niso vidne kot samostojni izdelki. Privzeta vrednost je „katalog/iskalnik“ 

 

Zgoraj desno se bodo prikazovali naslednji gumbi:

Ko v celoti uredimo določen zavihek izdelka, kliknemo na gumb „Shrani in nadaljuj z urejanjem“.  Gumb „Shrani“ shrani vse spremembe in nas vrne na seznam izdelkov.

 

Cene 

V naslednjem zavihku „Cene“ se vnese cene in določi davčno stopnjo izdelka. Če je potrebno ceno vnesti z DDV, bo to pisalo pod okencem za vpis cene, sicer pa ceno vnesite brez vključenega DDV.

Zavihek „Meta informacije“ vsebuje podatke za iskalnike. Vpišete lahko meta naslov, meta opis in meta ključne besede, čeprav vnos teh podatkov ni obvezen. Priporočamo vpis meta opisa z do 150 znakov.

 

Slike 

Slike izdelku dodate v zavihku „Slike“.

S klikom na gumb „Browse files“ najprej poiščemo na računalniku, jih označimo in nato s klikom na „upload files“ prenesemo na izdelek.

Ko bo fotografije uspešno prenesena na izdelek bo prikaz produkta takšen:

Določimo lahko, katera slika bo prikazana kot glavna, katera v seznamu kategorije in katera v košarici. Ponavadi se za vse izbere isto sliko, ni pa to nujno. Sliki lahko določimo tudi opis (label) in vrstni red prikaza, ki se upošteva če je slik več.

 

Zaloge 

Na izdelku lahko vodite tudi zalogo. Privzeto je, da se zaloga na izdelku ne vodi.

Privzete nastavitve zaloge lahko spremenite in ročno vpišete koliko kosov izdelka je na voljo in ali naj bo izbrani izdelek prikazan „Na zalogi (In stock)“ ali ne.

 

Kategorije 

V zavihku Kategorije se določi, v katere kategorije bo ta izdelek umeščen. Izdelek se lahko nahaja v več kategorijah naenkrat. Tam kjer so kategorije razdeljene na podkategorije, se izdelek doda samo v podkategorijo (primer zgoraj v kategoriji „Kolekcije“) in ne tudi v krovno kategorijo. Nastavitev na sami krovni kategoriji namreč poskrbi, da bodo v njej prikazani vsi izdelki iz vseh podkategorij (več v urejanju kategorij).

 

Posebnosti popisa izdelkov

 

Sorodni & upsell & priporočeni izdelki

Če so na trgovini ustrezni modularni dodatki in tudi v dizajnu za to predvideni elementi, lahko preko zavihkov določite tudi sorodne in dražje (upsell) izdelke, ki bodo kupca spodbujali k obsežnejšemu nakupu. Sorodni in upsell izdelki se prikazujejo na podrobnem prikazu izdelka, medtem ko se cross sell izdelki prikazujejo v košarici. V zavihku kategorije se določi, v katere kategorije bo ta izdelek umeščen. Izdelek se lahko nahaja v več kategorijah naenkrat.

 

Povezani izdelki

Če je govora o konfigurabilnem izdelku, kot je npr. majica v več barvah in velikostih, se na izdelku pojavi zavihek „povezani izdelki“, v katerem urednik določi vse variacije izbranega izdelka. Variacije izbranega izdelka morajo biti predhodno vnesene kot samostojni enostavni izdelki.

 

 • Zavihek v katerem se določi povezane izdelke (1) 

 • Seznam že povezanih izdelkov z iskalnikom (2) 

 • Možnost „hitre“ izdelave nove podvariacije izdelka (3) kot alternativa izdelavi enostavnega izdelka in njegove določitve za povezan izdelek preko iskalnika (2)

 

Kot prikazuje spodnja fotografija, lahko preko zavihka „Povezani izdelki“ na enostaven in hiter način ustvarimo tudi novo variacijo tega izdelka. Temu je namenjen t.i. „Quick simple product create“ obrazec.

 

Pri vseh povezanih izdelkih prosimo upoštevajte, da mora biti podatek VIDNOST pri vseh povezanih izdelkih nastavljen na „Niso vidni samostojno“ oz. „Not visible individually“, v nasprotnem primeru bo nova variacija izdelka vidna tudi kot samostojen izdelek v trgovini.

Ko smo z dodajanjem oz. urejanjem izdelkov na konfigurabilnem izdelku končali, pritisnemo gumb „Shrani“. Tako ustvarjeni izdelki bo nato dostopni in vidni tudi v katalogu izdelkov.

 

Urejanje kategorij

Kategorije se ureja in dodaja preko menija „Katalog > Urejaj kategorije“.

 

Prikaže se drevesni prikaz seznama kategorij, v osrednjem delu pa okno s prikazom podatkov o izbrani kategoriji. Vrstni red kategorij je tu enak, kot na spletni strani. Spremenimo ga lahko tako, da izbrano kategorijo z miško „povlečemo“ (drag&drop) na novo mesto v seznamu.

 

Splošne nastavitve kategorije se urejajo v prvem zavihku.

 

Na voljo imamo naslednja polja:

 

 • Name: tukaj vpišemo ime kategorije, kot bo prikazano tudi na spletni strani
 • Is active: s tem določimo, da je kategorija aktivna in hkrati vidna obiskovalcem spletne strani
 • URL key: to je v bistu www naslov, na katerem bo kategorija dostopna. Bodite pozorni na šumnike in presledke. Če je ime kategorije „Hlače iz volne“ naj bo URL ključ „hlace-iz-volne“.
 • Thumbnail image: to je manjša fotografija kategorije. Podatek ni obvezen in brez dodatnih modularnih komponent spletne strani nikjer ne prikazuje.
 • Description: to je opis kategorije in ga je primerno napisati tako, da uporabnika popelje v nakup izdelkov s kratko predstavitvijo, kaj se v tej kategoriji pravzaprav sploh nahaja.
 • Image: slika, ki bo prikazana nad opisom kategorije:
 • Page title: naslov strani za pajke iskalnikov
 • Meta keywords: meta besede za pajke iskalnikov
 • Meta description: meta opis za pajke iskalnikov
 • Include in navigation menu: ali bo stran prikazana obiskovalcem v meniju

 

V drugem zavihku „Display settings“ se določajo nekatere nastavitve prikaza podatkov v kategoriji.

 

Ta jeziček vsebuje naslednje opcije:

 • Display mode: možne so tri nastavitve – 1. v kategoriji so prikazani samo izdelki, 2. prikazani so izdelki in še en CMS blok ali 3. prikazana je samo vsebina iz enega CMS bloka (kaj so CMS bloki preberite v sekciji CMS -> Statični bloki)
 • CMS blok: če je izbran prikaz z ali samo CMS bloka, izberemo kateri CMS blok naj se prikazuje 
 • Is Anchor: to nastavitev nastavimo na „DA“, če želimo v kategoriji prikazovati filtre za razvrščanje izdelkov in če želimo, da kategorija avtomatično prevzame vse izdelke svojih podkategorij.
 • Available Product listing sort by: katere možnosti sortiranja izdelkov so na voljo v kategoriji
 • Default Product listing sort by: privzet način razvrščanja izdelkov v kategoriji
 • Layered navigation price step: kako velik cenovni razpon bo uporabljen za filtriranje izdelkov po ceni (od – do)

 

Jeziček „oblikovanje po meri“ ne spreminjajte, saj je prikaz kategorij določen z dizajnom, ki je pripravljen za vašo spletno stran in lahko morebitne spremembe porušijo izgled strani.

 

Jeziček „Produkti kategorije“ je namenjen pregledu in dodajanju izdelkov, ki spadajo v to kategorijo. Izdelke lako v tem pogledu iščemo s pomočjo iskalnika in filtrov ter jih s „kljukicami“ v prvem stolpcu dodajamo v izbrano kategorijo.

 1. Izbira jezikovne različice trgovine (samo, če je trgovina izdelana v več jezikih oz. ima več trgovinskih pogledov)
 2. Seznam kategorij
 3. Izbirno okno, s katerim določimo ali bo v osrednjem oknu (4) prikazan seznam izdelkov ki so oz. ki niso vključeni v tej kategorijo. V okencu so na voljo tri možnosti: Da, Ne, Bilokateri
 4.  Prikaz izdelkov, ki ustrezajo filtru iskanja in postavki iz točke 3
 5. Gumb za iskanje po izbranih kriterijih

 

Vse spremembe kategorije shranimo s klikom na gumb „Shrani kategorijo“.

 

Atributni seti

Atributni seti določajo, katere podatke o izdelku bomo lahko vpisali. Atributni set, pripravljen za popis računalniških izdelkov se lahko tako v praksi precej razlikuje od atributnega seta za kozmetične izdelke ali gradbeni material.

 

 1. Seznam trenutnih atributnih setov
 2. Gumb za dodajanje novega atributnega seta

 

Ko dodajamo ali urejamo atributne sete, je pogled razdeljen na dva dela. V enem so prikazani atributi, ki jih atributni set že vključuje, v drugem pa so prikazani neuporabljeni atributi oz. tisti, ki jih za izbrani tip izdelkov ne bomo potrebovali.

 

 1. Ime atributnega seta
 2. Možnost dodajanja nove kategorije atributov (predstavlja imena zavihkov, ki jih moramo izpolniti ob dodajanju izdelkov)
 3. Prikaz kategorij atributov in konkretnih – že vključenih atributih
 4. Neuporabljeni atributi tega seta

Tako kategorije atributov kot tudi same atribute lahko v tem prikazu poljubno prestavljamo po principu „Drag&Drop“. Tako znotraj istega okenca, kot tudi med levo in desno stranjo prikazanih atributov.

Atributi na levi strani (3) so združeni v t.i. Kategorije. Vsaka kategorija bo pri urejanju podatkov na izdelku predstavljala en zavihek na levi strani.

 

Ne najdete odgovora na svoje vprašanje?


V tem primeru lahko preko vaše Spletnik nadzorne plošče oddate zahtevek za tehnično pomoč.

Povezava za oddajo zahtevka:
https://spletnik.platformax.com/frontend/tickets


Zahtevek lahko oddate tudi tako, da se vpišete v svojo Spletnik nadzorno ploščo in
v spustnem meniju "Pomoč uporabnikom" na vrhu strani izberete zavihek "Zahtevaj podporo".