Z uporabo preprostega vmesnika lahko s Spletnikom v zelo kratkem času in z minimalnimi napori ustvarite različne tipe obrazcev, za interakcijo in zbiranje informacij o vaših spletnih obiskovalcih. 
Urejevalnik obrazcev je zelo podoben urejevalniku teksta in slik, z dodatko razlicnih možnosti za popolno kustomizacijo vaših obrazcev. Omogoča vam vstavljanje različnih vnosnih in izbirnih polj, s katerimi lahko ustvarite poljuben spletni obrazec - kontaktni, za dodatne informacije, za narocanje, anketni obrazec, za naročanje na obveščanje, vprašalnik, itn

Določite lahko tudi, kaj se bo zgodilo po oddaji obrazca - ali bo pošiljatelj prejel kakšno e-obvestilo, se bo sporočilo objavilo v forumu ali blogu, morda celo na sami strani ali pa boste pošiljatelja z oddajo prijaviti v določen poštni seznam.


Kako s sistemom Spletnik na stran dodati obrazec
Dodajanje obrazca na spletno stran je s Spletnikom zelo enostavno opravilo, za katerega ne potrebujete programerskega znanja.

Obrazec je, tako kot števec obiska, HTML izseček, poštni seznam in forum, oz. blog, napredni vsebinski element, ki ga morate pred pričetkom uporabe najprej izbrati iz menija Dodaj vsebino, ki se nahaja v desnem zgornjem kotu. Kliknite nanj in prikazala se bodo zelena polja, v katera lahko vstavite željeni obrazec. Klknite v polje in odprl se bo urejevalnik obrazcev, z prikazanim Pošlji , ki je obvezen gumb za vsak obrazec in ga ni mogoče izbrisati. Nad gumb Pošlji, lahko dodajate različne tipe vnosnih polj - tekstovna, izbirna, za obkljukat, gumbke in jih primerno tudi razporejate. Poleg gumba Pošlji lahko dodate tudi gumb s katerim vnose pri vseh poljih po potrebi tudi  pobrišete.

 

Pregled različnih vnosnih polj, ki jih obrazec lahko vsebuje


1. Tekstovno polje 
Tekstovno polje lahko v vašem obrazcu uporabite za vnos besedila, ki ni predolgo in ga ni potrebno predstavljati v dveh vrsticah. Če želite v obrazec dodati tekstovno polje, v opravilni vrstici urejevalnika obrazcev  pritisnite gumb. Sedaj kliknite na tekstovno polje, ki ste ga ravnokar dodali in na desni strani urejevalnika se bodo prikazale različne možnosti urejanja tega tekstovnega polja.

Pri dodločitvi tipa vnosa, opredeljujete vrsto vsebine, ki jo uporabnik posreduje preko obrazca. Če pri tipu določit "tekst", bodo vnosi prikazani točno tako, kot jih je vnesel uporabnik. Če določite vnosne informacije kot "geslo", bodo pri vnašanju vidni le **** , tako da geslo drugim uporabnikom ne bo vidno. "Skriti" tip pa od uporabnika povzame koristne sistemske informacije (npr IP naslov, vrska operacijskega sistema,..). Skrita polja uporabnikom niso vidna.
 

 • Ime je, tako kot pri ljudeh, potrebno za identifikacijo obrazca, saj je ta podatek potreben tako znotraj samega urejevanlika obrazca, kot tudi pri povezovanju s forumom ali blogom na vaši spletni strani. Zato je za lažjo prepoznavo informacij potrebno vsakemu polju obrazca določiti unikatno ime.
   
 • Širino vnosnega polja lahko spreminjate z vnosom številčne vrednosti njegove velikosti, ali pa s pomikom stranskih kontrolnikov (pojavili se bodo s klikom na izbrano vnosno polje).

 • "Največja velikost" predstavlja največje število simbolov (črk, številk,..), ki jih polje lahko sprejme. Obrazce lahko kljub majhni velikosti sprejme toliko simbolov, kot jih tukaj določite.

 • Polje "Veljavnost" vam dopušča, da določite tip informacij, ki jih v vnosnem polju pričakujete od uporabnika - sicer obrazca ne bodo mogli oddati. Npr polje, kamor naj uporabnik vnese email naslov, bo veljavno le, če bo vnos v obliki email naslova. Če tako uporabnik vnese vsebino, ki ne ustreza zapisu elektronskega naslova (kot primer@email ali peter.kosir.com) se mu bo pri poskusu oddaje obrazca izpisalo obvestilo z oznako polj, kamor je vsebine vnesel napačno.
  
 • Privzeta vrednost - Ta vrednost se bo ob odprtju obrazca izpisala kot vnos v polje, vendar jo bo lahko obiskovalec tudi spremenil. Uporabite pa lahko posebne ukaze, s katerimi se izpišejo dolocene specificne vrednosti:
   
  • $date - Datum v zapisu YYYY-MM-DD
  • $date_time - Datum in cas v zapisu YYYY-MM-DD HH:MM
  • $browser_ver - Verzija brskalnika in operacijski sistem
  • $referrer - Stran, s katere je obiskovalec dostopil do obrazca (vstopna stran)
  • $ip - Obiskovalcev IP naslov

 

2. Tekstovno področje 

Tekstovno področje je nadvse podobno tekstovnemu polju, le da je primerno tudi za daljše, večvrstične vnose besedila. Če želite dodati tekstiovno področje kliknite . S klikom na tekstovno področje, ki ste ga ravnokar dodali se vam na desni strani urejevalnika obrazcev prikažejo dodatne možnosti za urejanje tega polja.
Možnosti "Ime", "Širina", "Veljavno če" in "Osnovna vrednost" so enake kot pri tekstovne pollju. Pri tekstovne področju pa so na voljo še:

 

 • Višina tekstovnega podrocja - višino lahko spreminjate z vnosom vrednosti višine ali s pomikanjem mejnih crt tekstovnega polja.

 • Prelom besedila - določa lomljenje sporočila tega polja v poslanem e-sporočilu ali pri objavi v forumu ali blogu. Izberite Osnovno vrednost, da bosta vaš privzeti brskalnik in poštni odjemalec samodejno prilagodila lomljenje besedila. Izberite "brez lomljenja", če le-tega ne želite. Izberite "Fizično", če želite, da se besedilo prikaže tako, kot je bilo prikazano v tekstovnem področju. Izberite "Virtualno", če želite, da vaš poštni odjemalec doloci najustreznejše lomljenje besedila.
   

 

3. Izbirna polja 

Izbirno polje je vnosno polje s seznamom možnosti, ki so uporabniko na izbiro. Izbirno polje s seznama opravilne vrstice dodate s klikom na ikono. S klikom na izbirno polje  , ki stre ga ravnokar dodali, se vam na desni strani urejevalnika obrazcev prikažejo dodatne možnosti urejanja tega polja. Možnosti, ki se vam prikažejo, so:

 

 • Vrsta - če izberete "Meni" bo izbirno polje dsrnik z več možnostmi. Če izberete "Seznam" bodo možnosti nanizane ena pod drugo.

 • Prikazane bodo tudi dodatne možnosti: "Ime" je točen prikaz besedila, ki bo prikazano v drsniku z možnostmi / seznamu, in "Vrednost" je tekst, ki vam bo poslan v elektronski obliki, ali objavljen na forumu, če uporabnik izbere to možnost. S smerniki gor/dol lahko ustrezno razvrstite izbirne možnosti v drsniku ali v seznamu. Možnosti lahko tudi brišete in določate privzete vrednosti. 
   

 

4. Izbirni kvadratki 

Izbirni kvadratki se uporabljajo, ko lahko uporabnik pri posameznem vprašanju izbere več možnih odgovorovSamostojni izbirni kvadratek lahko uporabite tudi za prikaz možnosti "da/ne".
Če želite dodati izbirni kvadratek, kliknite v opravilni vrstici urejevalnika obrazcev ikono  in na desni strani urejevalnika se vam bodo prikazale dodatne možnosti njegovega urejanja.

 

 • Izbirni kvadratki imajo, tako kot vsi drugi elementi obrazca, svoje ime, po katerem so prepoznani v elektronskem izpisu rezultatov, objavi v forumu ali blogu in urejevalniku predloge. Na ime lahko gledate, kot na vprašanje, ki ste ga želeli zastaviti, klik na ustrezen kvadratek pa bi v tem primeru predstavljal odgovor.

 • Vrednost posameznega kvadratka predstavlja enega izmed odgovorov na zastavljeno vprašanje. Če npr. za vrednost kvadratka dolocite pritrditev "Da", bo ob označitvi tega kvadratka obiskovalec pritrdilno odgovoril na zastavljeno vprašanje.

 • Če pri posameznem kvadratku obkljukate možnost "Privzeta vrednost", bo kvadratek ob odprtju obrazca že označen.

 • Lahko pa določite tudi obvezna polja, oz. kvadratke. Tako uporabniki ne bodo mogli oddati obrazca, dokler ne obkljukajo obveznih kvadratkov (npr. "Ali se strinjate s pravnimi pogoji....") 
   

 

5. Radio gumbi 

Radio gumbe uporabljamo, ko imamo na voljo več, med seboj izključujočih možnosti - ko lahko uporabnik izbere le eno izmed naštetih možnosti. Radio gumbi se navezujejo na določeno všprašanje v obrazcu - klik na neizbran radio gumb, bo samodejno odznačil prejšnji izbrani radio gumb v tej skupini.

Če želite dodati radio gumb, v urejevaniku obrazcev kliknite . S klikom na vstavljeni radio gumb, se vam na desni strani pokažejo možnosti urejanja njegovih lastnosti.

 

 • Vsi rado gumbi, ki predstavljajo možne odgovore pri istem vprašanju, morajo pripadati isti skupini. Skupinetorej predstavljajo posamezna vprašanja.

 • Vrednosti posameznega gumba predstavljajo dejanski odgovor na zastavljeno vprašanje. Vrednost gumba se ob oddaji posreduje preko elektronske pošte ter v forum in/ali blog. 

  Vzemimo za primer vprašanje Ali vam je moja spletna stran všeč, vi pa želite obiskovalcem ponuditi na voljo 3 možnosti: Da, Ne in Potrebuje še nekaj dodelave. Skupina tega vprašanja bi tako lahko dobila ime "VamJeStranVsec", vrednosti gumbov pa bi bile "Da", "Ne" in "Potrebuje še nekaj dodelave". Če bi obiskovalec izbral možnost "Da", bi ob objavi v forumu ter preko elektronske pošte prejeli napis VamJeStranVsec: Da

 • Privzeta vrednost ter obvezna polja delujejo enako, kot pri izbirnih kvadratkih.
   

 

6. Gumb za izbris vnosov 

Ob pritisku tega gumba, bodo iz obrazca izbrisani vsi podatki, ki jih je vnesel obiskovalec. Če želite obrazcu dodati gumb za izbris vnosov, v oblikovalcu obrazcev kliknite ikono  . Edina možnost, povezana s tem gumbom, je napis, ki bo prikazan na tem gumbu. Gumb za izbris vnosov se običajno nahaja poleg gumba za oddajo.

 

7. Gumb za pošiljanje 

Gumb za oddajo je bistveni element obrazca - informacije, ki jih je uporabnik vnesel, posreduje na elektronski naslov, forum / blog ali poštni seznam. Ker obrazec brez gumba za oddajo ne more delovati, ga ne morete izbrisati. Vsak obrazec ima lahko samo gumb za oddajo. Z enim klikom na gumb za oddajo se vam na desni strani urejevalnika prikažejo nastavitve gumba.

Pod "Ime" določite ime, pod katerim boste prepoznali obrazec. Določite lahko tudi tekst, ki se izpiše na gumbu za oddajo. Določite lahko tudi, na katero stran bo uporabnik preusmerjen po kliku gumba za oodajo (npr. na stran, kjer se mu zahvalite za uspešno oddano sporočilo). Akcijske funkcije pa določajo, kaj se z vsebino obrazca zgodi po oddaji, pri čemer so možnosti v nadaljevanju podrobneje opisane.

Možnosti v obrazcu - Za uspešno dokončanje obrazca, je potrebno določiti funkcije gumba "Oddaj"

 • Ali bodo rezultati poslani na določen elektronski naslov?
 • Ali bodo rezultati objavljeni v forumu ali blogu na vaši spletni strani?
 • Ali bo elektronski naslov pošiljatelja oddan na določen poštni seznam vaše spletne strani

Poglejmo si, kako lahko katero izmed teh ali kar vse te možnosti uporabite v vašem obrazcu.

Kliknite že dodani gumb . Na desni strani urejevalnika obrazcev se bo pojavil seznam možnosti - Pošlji na email naslov, Objavi v forumu ali blogu, Dodaj na poštni seznam na vaši spletni strani. Klik na katerokoli izmed teh možnosti bo odprl seznam dodatnih možnosti izbranega elementa.

 

 

 

1. Pošlji na email naslov

Recimo, da želite rezultate vpisa v obrazec prejeti v obliki elektronskega sporočila. Obkljukajte možnost "Pošlji na email naslov" in prikazalo se bo okno z dodatnimi nastavitvami. V polju "Za" določite elektronski naslov, na katerega želite sporočilo prejeti. V polju"Od" določite naslov, iz katerega naj bo sporočilo poslano. 

Določite še "Zadevo", da boste sporočilo po prejetju lažje razpoznali in format elektronskega sporočila. Če boste določili "običajen" format, bo vsakršno oblikovanje v obrazcu izgubljeno. Če boste izbrali "HTML" format, bo prejemnik poročila prelej email v HTML obliki, vendar le v primeru email odjemalec to podpira.

Za prikaz dodatnih informacij v posredovanem elektronskem sporocilu, uporabite možnost tekstovne predlogein odprl se bo urejevalnik predlog

Urejevalnik tekstovnih predlog je podoben okrnjenemu urejevalniku teksta in slike in vsebuje gumb za shranjevanje predlog ter preklic sprememb ter posledicno vrnitev v urejevalnik obrazcev. Urejevalnik tekstovnih predlog vam omogoča poljubno sestavo poročila, ki ga boste prejeli po oddaji obrazca na vaši spletni strani. Uporabite drsni meni z vrednostmi, ki jih lahko v predlogo poljubno vstavljate. Opazili boste, da se vse vrednosti v predlogi izpišejo z oznakami njihovih imen. Ko ste tekstovno predlogo pripravili, jo shranite, po vsaki oddaji obrazca na vaši spletni strani, pa boste na vaš elektronski naslov prejeli poročilo, katerega vsebina bo ustrezala predlogi, ki ste jo naredili v urejevalniku

 

2. Objavi v forumu ali blogu

Če želite, da se vsebina oddanega obrazca objavi še v forumu ali blogu, pri nastavitvah obrazca obkljukajte možnost "Objavi v forumu ali blogu". Odprl se vam bo meni z dodatnimi nastavitvami, kjer boste določili v kateri, že obstoječi forum ali blog na vaši spletni strani, se bo sporočilo posredovalo. V dodatnih nastavitvah morate le še ustrezno povezati polja obrazca z zahtevanimi polji objav v forumu ali blogu:

Naslov objave, Vsebina in uporabnikov elektronski naslov.
Kot pri možnosti "Pošji na elektronski naslov" lahko namesto imen posameznih polj uporabite predlogo. Tako boste lahko celostno oblikovali objavo in hrati dodali katerokoli vnosno polje obrazca med rezultate v objavi.

 

 

3. Dodaj na poštni seznam

Če v obrazcu označite možnost dodajanja na poštni seznam, bodo vsi elektronski naslovi, oddani preko obrazca, samodejno dodani v poštni seznam vaše spletne strani. V dodatnih možnostih boste morali le določiti, na kateri poštni seznam se bodo naslovi oddajali. Če želite pred oddajo emaila na poštni seznam zahtevati še potrditev uporabnika, obkljukajte možnost potrditvenega sporočila. Tako bodo uporabniki obrazca najprej prejeli sporočilo, v katerem bo povezava, ki jo bodo morali klikniti in šele nato se bo njihov email naslov oddal na ustrezni poštni seznam. Če potrditvenega sporočila ne bo, se bo elektronski naslov na poštni seznam dodal takoj po oddaji obrazca. 

To so osnovne funkcije obrazcev. Glede na vaše specificne potrebe, lahko obrazec služi razlicnim namenom in opravlja razlicne naloge - npr. obrazec lahko posreduje sporocilo na forum in/ali blog, pošlje potrditveno sporočilo, vas obvesti o rezultatih obrazca ter uporabnika prijavi na določen poštni seznam.

 

4. Pošlji potrditveni e-mail

Ta možnost vam omogoča ažuren odgovor pošiljatelju z obvestilom o uspešno oddanem sporočilu. Če v obrazcu izberete možnost Pošlji potrditveno sporočilo, se prikaže podrocje z dodatnimi nastavitvami. V izbirnem polju "Za" izberite ime vnosnega polja, kamor je obiskovalec vnesel svoj email naslov. Tako boste poskrbeli, da bo sporočilo poslano na naslovm, ki vam ga je posredoval obiskovalec. To možnost priporočamo, ko želite preveriti, če je uporabnik podal pravilno zapisan elektronski naslov. Nato v polje "Od" vnesite email naslov, iz katerega bo potrditveni email poslan. V polje "Zadeva" vnesite željeno naslovno sporocilo potrditvenega emaila. Izberite običajen, oz. HTML format poslanega sporočila. Če želite preurediti vsebino poslanega sporočila, pa izberite možnost urejanja email predloge.

 

Čarovnik za obrazce
Za še lažjo uporabo ima Spletnik prednastavljena dva različna obrazca, ki sta tudi največkrat uporabljena -kontaktni obrazec ter obrazec za prijavo na poštni seznam. Na voljo sta s predpripravljenimi vnosnimi polji, ki jih z lahkoto ustrezno prilagodite. Če želite na stran dodati obrazec za prijavo na poštni seznam ali kontaktni obrazec, uporabite ikone čarovnika za obrazce , v opravilni vrstici urejevalnika  - za obrazec za prijavo na poštni seznam, za kontaktni obrazec  .


 Spremembe nanesite po potrebi, ustrezno premaknite gumb za oddajo , določite potek po oddaji sporočila - in pripravljeni ste!

 

Ne najdete odgovora na svoje vprašanje?


V tem primeru lahko preko vaše Spletnik nadzorne plošče oddate zahtevek za tehnično pomoč.

Povezava za oddajo zahtevka:
https://spletnik.platformax.com/frontend/tickets


Zahtevek lahko oddate tudi tako, da se vpišete v svojo Spletnik nadzorno ploščo in
v spustnem meniju "Pomoč uporabnikom" na vrhu strani izberete zavihek "Zahtevaj podporo".