Ustvarjanje pravila cen nakupovalne košarice

🇬🇧 Za angleško različico navodil kliknite tukaj.

Če želite dodati novo pravilo, opisati pogoje in definirati dejanja, sledite spodnjim navodilom. Nato izpolnite oznake in pravilo tudi preizkusite. Pogoji pravila glede cene temeljijo na značilnostih košarice ali izdelka, ne pa na prilagodljivih možnostih.

 

PRVI KORAK: Dodajanje novega pravila

 1. V stranski vrstici skrbnika pojdite na Marketing > Promocije > Pravila cen nakupovalne košarice
 2. Kliknite Dodaj novo pravilo in naredite naslednje:
  • V sklopu možnosti Informacije pravila izpolnite Ime pravila in Opis.
  • Če ne želite, da pravilo prične veljati takoj, nastavite stanje Aktivno na Ne.

   Cart price rule - rule information
   Informacije pravila
    
 3. Obseg pravila določite tako:
  • Izberite Spletne strani, kjer bo promocija na voljo.
  • Določite Skupine strank za katere bo promocija veljala.
  • Če želite, da promocija velja samo za registrirane stranke, ne izberite možnosti Neprijavljeni uporabniki.
 4. Nastavite pravilo, ki bo veljalo s kuponom ali brez:
  • Če želite pravilo košarice uporabiti za vse predmete v košarici, nastavite možnost Kupon na Brez kupona in pojdite na peti korak.
  • Če želite kupon povezati s pravilom cene, nastavite možnost Kupon na Specifični kupon. Nato naredite naslednje:
  • Vnesite free-text kodo kupona, ki ga mora stranka vnesti, da prejme popust.
  • Če želite določiti kolikokrat je posamezni kupon lahko uporabljen, storite naslednje:

Uporaba vezana na vsak kupon / Uses per coupon

Določa kolikokrat je lahko uporabljena koda kupona. Če ni omejitve, pustite ta prostor prazen.

Uporaba vezana na samo stranko / Uses per customer

Določa kolikokrat lahko kodo kupona uporabi ista prijavljena stranka, ki spada v katero koli izbrano skupino kupcev. Nastavitev ne velja za goste, ki spadajo v skupino NE PRIJAVLJENI KUPCI ali za stranke, ki nakupujejo brez prijave v svoje ustvarjene račune. Če ni omejitve, pustite ta prostor prazen.

 

Za več informacij si poglejte Kode kuponov.

 


Nastavitve kupona

 

 • Uporabite Koledar, da izberete datum začetka in konca promocije.

 

5. Vnesite številko, da določite Prednost tega pravila, glede na nastavitve Akcije drugih pravil o cenah, ki so hkrati aktivna.

PrioriteteNastavitev Prioritete je pomembna, če za isti izdelek veljata dve pravili košarice / kodi kupona hkrati. Pravilo z najvišjo nastavitvijo prioritete (1 je najvišja) nadzira akcijo košarice. Glejte Zavrzi naslednja pravila o cenah v koraku Definiraj korake Akcije. 

 

6.  Če želite uporabiti pravilo za objavljene vire RSS, nastavite možnost Javno v RSS vire na Da.

 

7.  Kliknite Shrani in nadaljuj z urejanjem

 • Ko je pravilo shranjeno se bo ime pravila košarice prikazalo na vrhu strani.
 • Ko je pravilo shranjeno, se bosta ime pravila cene košarice in polje Načrtovane spremembe pojavila na vrhu strani.

 

Načrtovane spremembe

 

DRUGI KORAK: Opisovanje pogojev

V  tem koraku so opisani pogoji, ki jih mora naročilo izpolnjevati, da je lahko promovirano. Pravilo začne delovati, ko je izpolnjen niz pogojev. 

Pogoji

 

 1. Na levi plošči izberite možnost Pogoji.
  Prvi pogoj je že privzet in navaja:
  Če so VSI pogoji IZPOLNJENI:
  Izjava ima dve krepki povezavi na kateri lahko kliknete, da se prikaže izbira možnosti za ta del izjave. S spreminjanjem kombinacije teh vrednosti lahko ustvarite različne pogoje. Naredite nekaj od tega:
  • Kliknite VSE in izberite VSE ali NIČ.
  • Kliknite DRŽI in izberite PRAVILNO ali NAPAČNO.
  • Pogoj pustite nespremenjen, če želite uporabiti pravilo za vse izdelke.
    
 2. Kliknite Dodaj na začetku naslednje vrstice in izberite možnost za stanje, na primer značilnost košarice, podizbor izdelka ali kombinacijo.
  V tem primeru izpolnite naslednji del pogoja, kot sledi:
  • Ko boste pozvani, da Izberete pogoj, ki ga želite dodati, izberite Podizbor izdelkov.
   Cart price rule condition - products subselectionPodizbor izdelkov
 3. Ko se prikaže naslednji del pogoja, z miško premaknite vrstico, da boste lahko videli, kje se nahaja vsaka povezava s spremenljivimi vrednostmi.  Če VSI ti pogojii DRŽIJO
   
 4. Kliknite povezavo »več« (…) in vnesite več kot 100. Za ta pogoj je potrebna skupna količina košarice 101 ali več.

  Cart price rule condition - total quantity value
  Celotna Vrednost količine
   
 5. Kliknite Dodaj na začetku naslednje vrstice. Nato dodajte pogoj, ki temelji na Kategoriji.

  Cart price rule condition - product attribute category
  Kategorija
   
 6. V naslednjem delu pogoja, kliknite povezavo več za prikaz polja za vnos. Nato odprite Izbirnik za prikaz drevesne kategorije.
   
 7. Označite potrditveno polje kategorije, ki jo želite uporabiti kot pogoj za pravilo cene. Kliknite ikono Dodaj, če želite sprejeti izbiro kategorij.

  Pogoj lahko temelji na kateri koli kategoriji, ki izhaja iz korenske kategorije trgovine.

  Cart price rule condition - product category
  Izbiranje Kategorije za Pogoj
   
 8. Če želite dodati več pogojev, kliknite Dodaj in določite drug pogoj.

  Postopek lahko ponovite tolikokrat, kot je potrebno, da opišete pogoje, ki jih mora izpolnjevati pravilo. Tu je nekaj primerov.
   

Primer 1: Regionalno pravilo o cenah
Če želite ustvariti regionalno pravilo cene, uporabite enega od naslednjih značilnosti košarice:

 • Poštna številka
 • Regija pošiljanja
 • Država pošiljanja / provinca
 • Država pošiljanja

 

Primer 2: Vsote nakupovalnih košaric
Če želite stanje določiti glede na skupne vrednosti nakupovalne košarice, uporabite eno od naslednjih značilnosti košarice:

 • Vmesni seštevek
 • Skupna količina izdelkov
 • Skupna teža

 

TRETJI KORAK: Določite Akcije

Akcije pravil cene nakupovalne košarice opišejo posodabljanje cen, ko so izpolnjeni pogoji.

 

 1. Pomaknite se navzdol do Dejanj in razširite Izbirnik razdelka. Nato naredite naslednje:

  Cart price rule - actions
  Akcije Pravile cen nakupovalne košarice
   
 2. Nastavite Uporabi za eno od naslednjih možnosti popusta:
   

  Odstotek popusta na ceno izdelka

  Določi popust na izdelek tako, da odšteje odstotek od prvotne cene. Popust velja za vsak kvalificiran izdelek v košarici. Na primer: vnesite 10 v polje Znesek popusta, posodobljena cena bo 10 % nižja od prvotne.

  Popust s fiksno količino

  Izdelku dodeli popust tako, da odšteje fiksni znesek od prvotne cene vsake kvaliificirane postavke v košarici. Na primer: vpišite 10 v polje Znesek popusta za posodobljeno ceno, ki je 10 € nižja od prvotne cene.

  Popust s fiksnim zneskom za celotno košarico

  Popust da na celoten znesek košarice tako, da od skupne vsote odšteje fiksni znesek. Na primer: vnesete 10 v polje Znesek popusta, da odšteje 10 € od vsote košarice. Popust privzeto velja samo za vmesni seštevek košarice. Če želite popust uveljaviti za vmesni znesek in pošiljko ločeno, uporabite možnost Uporabi znesek pošiljanja.

  Kupi X in dobi Y brezplačno

  Določa količino, ki jo mora kupec kupiti, da prejme določeno količino brezplačno. (Znesek Popusta je Y).

   
  • Znesek Popusta vnesite kot številko, brez simbolov. Na primer številka 10 lahko pomeni odstotek, fiksni znesek ali količino izdelkov, odvisno od izbrane možnosti popusta.
  • Za popust Kupi X dobi Y brezplačno vnesite količino v polje Popust Qty Korak (Kupi X), ki ga mora kupec kupiti,da prejme popust.
  • V polje Največji količinski popust se uporabi za vnesite največjo količino istega izdelka, ki lahko v istem nakupu izpolnjuje pogoje za popust.
  • Nastavite Uporabi za količino dostave na naslednji način:
    

   Da

   Popust se nanaša posebej na vmesni znesek in strošek dostave.

   Ne

   Popust se nanaša samo da vmesni znesek.


    
  • Če želite prekiniti delovanje drugih pravil po uporabi tega pravila, nastavite Zavrzi nadaljnja pravila na Da. Ta nastavitev preprečuje, da bi za isti izdelek veljalo več popustov.
    

   Da

   Preprečuje uporabo drugih pravil o cenah, da bi  veljale za izdelek. Če Zavračate naslednja pravila, to pomeni, da v primeru, da za isti izdelek velja več pravil o cenah, se upošteva samo pravilo cene z najvišjo določeno prednostno nalogo (v polju Prednostne naloge pravila). To preprečuje nalaganje večih pravil in nenamerne dodatne popuste.

   Ne

   Omogoča, da se za isti izdelek uporablja več pravil o cenah. To lahko povzroči nalaganje in zagotavljanje več popustov, ki so na voljo za ceno na vašem seznamu.

    
   Če želite zavreči nadaljnja pravila, mora pravilo določanja cen uporabljati določene prioritete, ki jih določite v polju Prioriteta vsakega pravila. Več pravil ne sme imeti iste definirane prioritete. Glej Prednost v koraku Dodajanje novega pravila.

    

 3. Določite toliko dodatnih pogojev kot jih potrebujete za akcijo.

  Če želite ugotoviti ali se za naročila, ki izpolnjujejo pogoje, uporablja brezplačna poštnina, nastavite na eno od naslednjih:
   

  Ne

  Brezplačna dostava ni na voljo.

  Samo za ujemajoče izdelke

  Brezplačna dostava je na voljo samo za izdelke, ki se ujemajo s pogoji pravila.

  Samo za pošiljke z ujemajočimi izdelki

  Brezplačna dostava je na voljo za katero koli pošiljko, ki vsebuje ujemajoče se izdelke.


   
 4. V polje Dodaj nagradne točke vnesite število točk, ki jih kupec zasluži ob uporabi pravila cene košarice. (Če nagradne točke niso omogočene, pustite to polje prazno).
 5.  Ko končate, kliknite Shrani in nadaljuj z urejanjem.

 

ČETRTI KORAK: Dopolnite Oznake

 

Oznaka se pojavi v razdelku imenovanem Seštevki naročila, da prepozna popust. Besedilo oznake se nahaja v oklepaju, za besedo Popust. Za vse oglede trgovine lahko vnesete privzeto oznako ali pa za vsak ogled vnesete drugo oznako. 

Storefront cart - discount labels

Oznaka Popust v Razdelku Seštevki naročila

 

 1. Pomaknite se navzdol do Oznak in razširite razdelek.
 2. Vnesite besedilo, ki ga želite uporabiti kot Privzeto pravilo oznak za vse oglede trgovine.


  Privzeta oznaka
   
 3. Če ima vaša trgovina več ogledov ali več spletnih strani z večimi ogledi, vnesite primerno besedilo oznake za vsako. Na primer, če je vsak ogled trgovine v drugem jeziku, vnesite prevod oznake za vsak ogled.

 

PETI KORAK: Dodajte Povezane dinamične bloke (neobvezno)

Dinamični bloki, ki so povezani s pravilom, se pojavijo na prodajnem mestu, kadar so izpolnjeni pogoji.

Orodja za napredno vsebino Page Builder nadomeščajo prejšnjo fukncijo oglasnih pasic. Če ima vaša trgovina prilagoditve, ki vam preprečujejo uporabo Page Builderja, glejte Uporaba oglasnih pasic v pravilih o cenah.

 

 1. Razširite razdelek Povezani dinamični bloki.
 2. Uporabite iskalne filtre, da poiščete bloke, ki jih želite povezati s pravilom.
 3. Označite izbirno polje v prvem stolpcu, da povežete blok s pravilom.
  Za več informacij si poglejte Uporaba blokov v pravilih o cenah.

 

ŠESTI KORAK: Shranite in Testirajte pravilo

 1. Ko ste zaključili, kliknite Shrani pravilo.
 2. Testirajte pravilo, da preverite, če dela pravilno.

  Pravila cen se samodejno obdelajo z drugimi sistemskimi pravili vsako noč. Ko ustvarite novo pravilo cene, pustite dovolj časa, da vstopi v sistem in prične delovati. Nato preizkusite pravilo in se prepričajte, da deluje pravilno. Ob vsakem dodajanju novih pravil, Magento preračuna cene in prioritete.

 

Opisi polja

Informacije o pravilu

Ime pravila

(obvezno) Ime pravila je namenjeno interni uporabi.

Opis

Opis pravila mora vsebovati namen pravila in pojasniti njegovo uporabo.

Aktivno

(obvezno) Določa, če je pravilo trenuttno aktivno v trgovino. Možnosti: Da / Ne

Spletne strani

(obvezno) Prepozna spletne strani, kjer se pravilo lahko uporablja.

Skupine kupcev

(obvezno) Prepozna skupine kupcev za katere velja pravilo.

Kupon

(obvezno) Pokaže, če je kupon povezan s pravilom. Možnosti:

Brez kupona - Noben kupon ni povezan s pravilom.

Specifični kupon - Specifični kupon je povezan s pravilom.

Koda kupona - Kadar je zahtevano, vnesite kodo kupona, ki jo mora kupec vnesti, da izkoristi promocijo.

Uporaba samodejne generacije - Označiite polje, da samodejno ustvariite več kod kuponov, ki jih je mogoče uporabiti pri promociji.

Samodejno - prikaže razdelek Informacije o kuponih, da določi format kod kuponov, ki jih je treba ustvariti.

Uporaba na kupca

Določa kolikokrat lahko kodo enega kupona uporabi ista registrirana stranka, ki spada v katero koli skupino kupcev. Ne velja za nakupovalce, ki so gosti ali člane, ki se niso prijavili in nakupujejo ali za člane skupine strank NE PRIJAVLJENI. Če ne želite omejitev, pustite to polje prazno.

Prioriteta

Številka, ki pokaže prioriteto tega pravila v odnosu z drugimi. Najvišjo prioriteto ima številka 1.

Javno v RSS virih

Določa, če je vaša promocija vključena v javni RSS vir vaše trgovine. Možnosti: Da / Ne.

Od

Datum začetka veljavnosti kupona.

Do

Datum konca veljavnosti kupona.

 

Pogoji

Določa pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, preden začne veljati pravilo cene nakupovalne košarice. Če ostane prazno, velja pravilo za vse izdelke v košarici. Pogoji lahko temeljijo na kateri koli kombinaciji košarice in izdelka, vendar pa v pogojih pravila o cenah košarice ni mogoče navesti prilagodljivih možnosti.

 

Akcije

Uporabi

Določi vrsto izračuna, ki se uporabi za nakup.

Možnosti:

Odstotek popusta na ceno izdelka - na izdelek da popust z odštetjem odstotka od prvotne cene. Na primer: vpišite 10 v polje Znesek popusta, posodobljena cena je 10 % manj kot prvotna cena.

Popust s fiksno količino - na izdelek da popust tako, da odšteje fiksno količino od prvotne cene. Na primer: Vnesite 10 v polje Znesek popusta, posodobljena cena je 10 EUR nižja od prvotne.

Fiksna količina popusta za celotno košarico - popust velja za celotno košarico, tako da od vmesnega seštevka košarice odšteje fiksno količino. Na primer: Vnesite 10 v polje Znesek popusta in odštelo bo 10 EUR od vmesnega seštevka košarice. Popust samodejno velja samo na vmesni seštevek košarice. Če želite popust določiti na vmesni seštevek in pošiljanje posebej, poglejte Uporabi za količino pošiljanja.

Kupi X dobi Y brezplačno (količina popusta je Y)- določi količino, ki jo mora stranka kupiti, da dobi neko količino brezplačno. (Količina popusta je Y).

Količina popusta

(obvezno) Količina popusta, ki je ponujena.

Največja količinski popust se uporablja za

Nastavi največje število izdelkov, na katere se lahko uporabi popust pri istem nakupu.

Količina s popustom (Kupi X)

Nastavi število izdelkov, ki jih predstavlja X v promociji Kupi X dobi Y brezplačno.

Uporabi za količino pošiljanja

Določi, če se popust uporablja ločeno za vmesne zneske in zneske pošiljanja. V nasprotnem primeru se uporablja samo za vmesni seštevek. Možnosti: Da / Ne.

Zavrzite naslednja pravila

Določi ali se za ta nakup uporabijo dodatna pravila. Če želite več popustov na isti nakup, izberite Da. Možnosti: Da / Ne.

Brezplačno pošiljanje

Določi ali je v promocijo vključena brezplačna poštnina ali ne. Če je odgovor da, določi tudi na katere izdelke. Možnosti:
Ne - brezplačna dostava ni na voljo, če se uporablja kupon, ki temelji na pravilu. 

Samo za ujemajoče se predmete - Brezplačna dostava je na voljo samo za določene izdelke v košarici, ki ustrezajo pravilu.

Za pošiljanje z ujemajočimi se izdelki - Brezplačna dostava je na voljo za celotno košarico, ko je uporabljenkupon, ki temelji na pravilu.

Dodaj nagradne točke

Določi število nagradnih točk, ki jih kupec zasluži, kadar je uporabljeno  pravilo o cenah.

 

Oznake

Oznaka pravila privzeta za oglede vseh trgovin

Samodejna oznaka, ki prepozna popust in je lahko uporabljena za vse oglede trgovin.

Ogled trgovine s specifičnimi oznakami

Če je primerna, določi drugačno oznako s katero določite popust za vsak ogled trgovine.

 

Povezani dinamični bloki

Prepozna kakršne koli dinamične bloke, ki so povezani s pravilom.

 

Ne najdete odgovora na svoje vprašanje?


V tem primeru lahko preko vaše Spletnik nadzorne plošče oddate zahtevek za tehnično pomoč.

Povezava za oddajo zahtevka:
https://spletnik.platformax.com/frontend/tickets


Zahtevek lahko oddate tudi tako, da se vpišete v svojo Spletnik nadzorno ploščo in
v spustnem meniju "Pomoč uporabnikom" na vrhu strani izberete zavihek "Zahtevaj podporo".