Delo s tabelami

Delo s tabelami vam omogoča strukturiranje vsebin katere ste dodali skozi urejevalnik besedila. Na primer - lahko strukturirate besedilo, slike, PayPal gumbe dodane skozi HTML izsečke ipd. Tabele lahko dodate na katerokoli stran brez omejitev.


Za strukturiranje katere koli druge vsebine v vrstice in stolpce uporabite Sekcije ali pa razdelitev podstrani v stolpce.

 Za dodajanje tabele na vašo stran:

 

  1. Odprite urejevalnik besedila in slike ter kliknite gumb Insert table  v orodni vrstici. Pojavi se tabela z 1 vrstico in 2 stolpcema.
ali
  1. V levem meniju > Elements > Tables and Lists
  2.  Kliknite na element tabele in ga primite ter spustite na želeno mesto.

Za dodajanje novih stolpcev in vrstic kliknite znotraj celice tabele in izbirate lahko med naslednjimi funkcijami:
  • Vstavi vrstico zgoraj 
  • Vstavi vrstico spodaj 
  • Vstavi stolpec na desni  
  • Vstavi stolpec na levi 

Tabeli lahko nastavite širino v procentih. Z dimenzijami v % širina tabele ne bo fiksna ampak se bo prilagajala vaši strani (zajemala bo določen % tekstovnega področja, ki se spreminja med različnimi ločljivostmi zaslonov.)
Za izbris Vrstice ali Stolpca:
  • Kliknite znotraj željene celice v vrstici katero želite izbrisati in nato kliknite Izbriši vrstico 
  • Kliknite znotraj željene celice v stolpcu in nato kliknite Izbriši Stolpec 

 

Opcije tabele vam omogočajo nastavljanje širine tabele, dodajanje obrobe, postavitev tabele znotran strani. Obroba strani je po privzetih nastavitvah nastavljena na 0px. Obrobo lahko dodate z vpisom širine v polje Border Width (Širina obrobe) in nato izbiro barve. S klikom na ikono za barvo se bo odprlo okno za izbiro barve. Tukaj lahko izberete barvo preko vmesnika ali pa če veste vašo šestmestno HEX vrednost jo lahko vpišete v polje pod izbrano barvo. Za odstranitev barve preprosto izbrišite HEX kodo in nato kliknite gumb Select.

 

Razmik med celicami lahko nastavite v polju Cellspacing (enote so piksli). Za spremembo prostora med vsebino in obrobo celice uporabite Cellpadding. Na spodnji sliki si lahko pogledate kako Cellspacing in Cellpadding vplivata na izgled vaše tabele:


Za poravnavo tabele uporabite opcijo Align table at. Na voljo so leva, sredinska in desna poravnava.

Ozadje tabele

 

Tabeli lahko nastavite barvno ali slikovno ozadje. Uporabite ikone (prikazane na desni) za nastavljanje pozicije slikovnega

 

 

V nekaterih primerih je treba vsebino znotraj tabele formatirati v stolpce in vrstice. V tem primeru lahko dodate še eno tabelo znotraj tabelične celice. S kazalcem kliknite v želeno celico in nato kliknite ikono  za kreacijo tabele.

 

 

Nastavitve celic

Celicam oz. stolpcem lahko nastavite širino v pikslih. Za nastavljanje širine kliknite znotraj celice in nato vpišite željeno v polje, ki se nahaja v desni orodni plošči. Vsota širin vseh celic v vrsti mora biti enaka širini celotne tabele.

 

Cell alignment oz. pozicija vsebine znotraj celice vam omogoče iznačevanje postavitve vsebin z drugimi stoplci in celicami.

Barva celice (Cell color) se uporablja, ko želite celici dodati ozacje. To storite tako, da kliknete znotraj željene celice in nato izberete željeno barvo.


Celici lahko dodate barvo ozadja ali sliko ozadja. Pri slikovnem ozadju lahko nastavljate pozicijo in ponavljanje.