Dodajanje tabele

Urejevalnik vaše spletne strani omogoča urejanje, spreminjanje in dodajanje vsebine, z naprednimi možnostmi.

Da lahko pričnete z urejanjem vsebine se morate z vašim uporabniškim imenom in geslom najprej prijaviti v urejevalnik.

Nato izberete stran katero želite urejati in dvokliknete na del besedila, ki ga želite urediti.

Ta odsek bo stopil v ospredje, na desni strani pa se vam bo odprla orodna vrstica za urejanje.

Orodna vrstica vsebuje vsa potrebna orodja, s katerimi lahko oblikujete tekst in mu dodajate različne vsebine.

Dodajanje tabele

V odseku "inline elements" za dodajanje tabele kliknite na prvo ikono in odpre se vam novo okno v orodni vrstici, kjer lahko urejate tabelo.

Za dodajanje vrstice kliknite v tabelo in nato vstavite vrstico s klikom na ikono " Vstavi vrstico".
To lahko naredite tudi na začetku, v sredini tabele oziroma povsem levo ali desno.

 

Za brisanje vrstice: Kliknite v vrstico, ki jo želite izbrisati in nato kliknite na gumb " Delete row".
Vrstico lahko izbrišete na vrhu oziroma dnu tabele.

 

Za dodajanje novega stolpca: Kliknite v stolpec pred področjem kjer želite imeti nov stolpec.
Kliknite na gumb " Insert column".

 

Če želite izbrisati stolpec, klknite vanj in nato na gumb "Delete column".

Za združitev večih sosednjih celic, jih najprej označite, da se obarvajo rdeče in nato kliknite na gumb " Merge cells".
Celice lahko združujete samo v eni in isti vrstici (slika spodaj).

Za razdelitev celice v eno ali več celic, kliknite najprej v to isto celico in nato gumb " Split Cells".
Če želite še bolj razdeliti celico, samo nadaljujte s klikanjem istega gumba.

 

Velikost in dimenzije tabele

 

Tabeli lahko določate velikost v odstotkih ali v pikslih.
Oboje lahko spreminjate po vaši volji.

Z dimenzijoniranjem s pomočjo odstotkov, širina tabele ne bo fiksna. V takšnem primeru se bo prilagajala širini celotne strani ali tabele v kateri se nahaja.
Z dimenzioniranjem s pomočjo pikslov pa bo vaša tabela fiksna in se ob različnih ločljivostih zaslonov in brskalnikov ne bo spreminjala.
 

Podobno lahko določamo širino stolpca, ki se nahaja v tabeli. Torej ne določamo samo velikosti tabele, temveč tudi velikosti celic, ki jih ta tabela vsebuje.
Recimo, da želite vsebino razdeliti na tri enake dele....če vsaj dvema od teh treh stolpcev določimo širino 33%, se bodo celice razdelile enakovredno glede na širino matične tabele.

Če vemo, da je tabela široka npr. 600 px, lahko stolpcem določimo tudi širino 200 px.
Torej lahko uporabimo tako piksle, kot tudi odstotke.

Celici lahko tudi spreminjamo barvo s klikom na Cell Colour.
Lahko spreminjamo barvo vsaki celici posamezno ali pa z miško označimo vse celice in jim spremenimo barvo vsem naenkrat.

 

Ko določate odstotke, vedite da skupna vrednost odstotkov ne sme presegati skupnih 100%.

 

Ko za določanje širine celic v tabeli uporabljate piksle, skupna vrednost ne sme presegati širine matične celice.

 

Če bo vaša vsebina vseeno presegala širino, ki ste jo preddoločili za celice in tabelo, se bodo te prilagodile širini vaše vsebine.

 

Bodite torej pazljivi pri prenašanju vsebine iz drugih spletnih mest, ker je lahko širina tabele (ki je ne vidite) večja, kot ste jo določili v vašem urejevalnik teksta in slik.

 

Poravnava tabele

 

Tabelo lahko na vašo stran umestite levo, sredinsko ali desno. To storite s klikom na enega izmed sledečih gumbov:

Če želite odstraniti rob tabele, ga morate nastaviti na 0px.

Če robu tabele želite dodati določeno barvo, kliknite na kvadratek poleg okenca in določite barvo.

Če želite lahko tabeli določite rob v px ter tudi določite barvo obrobe.

Tabeli lahko dodate tudi ozadje s klikom na Upload Image oziroma ga lahko dodate tudi preko povezave s klikom na Add from URL.

 

Če želite med celicami imeti razmak, ga določite s pomočjo Celičnega razmaka (Cellspacing).
Z določanjem obloge celice (Cellpadding), določamo razmak med celico in vsebino, ki se nahaja v tej isti celici.

Spodaj vidite kako dodajanje celičnega razmaka in obloge celice vpliva na končni videz tabele.

  1. Ni celičnega razmaka niti obloge celice 
  2. Celični razmak omogočen
  3. Obloga celice omogočena 

 

Za ozadje lahko tabeli dodate tudi sliko - to storite s klikom na gumb Upload Image, da naložite sliko iz računalnika ali s klikom na povezavo Add from URL, da naložite slike preko povezave.